Kuidas korraldada 3×3 turniiri?

3×3 formaadis turniiri korraldamine sõltub eelkõige turniiri olemusest ja eelarvest.

Kuigi Eesti 3×3 korvpallis on peatähelepanu 3×3 meistrivõistluste turniiridel ja teistel tähtsamatel sündmustel, suudab igaüks FIBA 3×3 Event Makerit kasutades (selle kohta tuleb eraldi video) teha oma 3×3 turniir oma kodukohas, spordiklubis või koolis. Näiteks 2019. aastal toimus Eestis maailma kõige väiksem 3×3 turniir, millest võttis osa vaid 6 mängijat ehk kaks võistkonda.

Video räägib siiski sellest, mida peaks teadma suuremate 3×3 turniidide korraldusest.

Asukoht ja plaan B

Kõige esimesena tuleb valida asukoht. Selleks võib olla mõni olemasolev korvpallivälja kui ka ajutine võistluspaik. Viimaseid on Eestis kasutatud eelkõige kuni 2017. suviste Sprite 3×3 turniiride läbiviimisel kui ka FIBA kõikide 3×3 korvpalli tiitlivõistluste toimumiskohana.

Ajutiste toimumiskohtade miinuseks on selle vähemalt 2x suurem eelarve ning oht, et ilmastikuolud (või ennustused) sunnivad võistluste asupaika viima saali.

Seetõttu tuleb kõikidel õues toimuvatel 3×3 turniiridel alati mõelda plaan B peale, ehk reserveerida turniiri toimumiseks ka lähedalasuv spordisaal.

Kategooriad

See, kui paljudele huvilistele 3×3 turniiri saab korraldada, sõltub eelkõige võistluspaigas olevatest väljakute arvust. Plaan B korral ei saa see olla oluliselt suurem kui lähedalasuvas spordisaalis ehk maksimum 2-4 korvi, mõnel erandjuhul rohkem.

Samas seab piiratud arv korve ka piirangud kategooriatele, mistõttu on näiteks 2 korvi all toimuvad turniirid üldjuhul piiratud ka 1-4 kategooriaga (korraldaja otsus), kuna sellest sõltub nii turniiri pikkus kui ka sellest tulenevad muud kulud (kohtunikud, auhinnad, tehnika jne).

Lisaks seab korvide arv piirangud ka võistkondade limiidile, kuna 12 võistkonnaga (minimaalselt 20 mängu) turniir võtab ühe korvi all aega 20/4 ehk 5 tundi, samas 16 võistkonnaga turniir (minimaalselt 32 mängu) võtab sama aja 32/4/2 ehk koos pausidega sama aja kahe korvi all mängides.

Toimumisaeg

Videos pikemalt, kuid lühidalt sobib 3×3 turniiri korraldamiseks iga aeg, sarnaselt teiste spordivõistlustega on nädalavahetus siiski parem. Tuleks vaid jälgida, et samal päeval ei toimuks samas piirkonnas teist samade kategooriatega 3×3 turniiri.

Eelarve

Suurimad kulud 3×3 turniiri eelarves on:

  • Kohtunikele (eliit sarja ühe platsi teenindamiseks on vaja 4 inimest).
  • Auhindadele, mis motiveeriks osalejaid turniirist osa võtma.
  • Tehniline lahendus (telgid, helitehnika, ekraanid jms).
  • Muu staff (meedik, kommentaator, abilised jt).
  • Reklaamkulu (kõige soodsam ja efektiivsem on läbi EKLi 3×3 kanalite).

Tulude poolel on kaks rida:

  • Osalustasud (olenevad võistkondade arvust, katavad ehk 1/3 võistluste kuludest).
  • Toetused (nii era- kui avalik sektor). 3×3 etapi korraldaja kõige esmasem ülesanne on leida toetajaid. Kui neid ei ole, siis 3×3 formaadis on väga keeruline kvaliteetset 3×3 turniiri korraldada.

Kõige lihtsam ja soodsam on aga 3×3 turniiri korraldada koolides ja spordiklubides ning olemasolevatel väljakutel sedasi, et võistluse korraldustiim on ise kõikides rollides alates korraldajast ja fotograafist kuni kohtunike ja meedikuteni. Sedasi ei kvalifitseeru 3×3 turniir küll 3×3 EMV sarja, kuid aitab kaasa ala tutvustamisele ning noorte sarjades aitab kaasa ka FIBA 3×3 reitingutele.

Küsimuste korral, seda ka juhul kui soovid oma koolis turniiri teha või soovid oma tiimile Eesti 3×3 peatreenerit tellida, võta ühendust: reigo@basket.ee